Hos juniorspejder grenen er spejderne mere selvhjulpne. De opfordres af lederne til at tænke kreativt i udførelsen af forskellige opgaver. Ledere skal kun hjælpe og forslå forskellige metoder og løsninger.

14. august   ”En god patrulje” mærke  
21. august   Fortsætter med mærke  
24. august (lørdag) Oprykning/ Powerweekend  
25. august (søndag) Oprykning/ Powerweekend  
28. august   Ingen møde  
         
1. september (søndag) Foreningsevent  (info senere)
4. september   Bålmærke  
11. september   Patruljedag  
18. september   Patruljedag  
21. september (lørdag) Skt. Georsgilde løb  
25. september   Ingen møde  
         
2. oktober   Byg herre  
4. oktober (fredag) Hjarlanløb  (aften-/natløb)
9. oktober   Konfliktløser mærke  
16. oktober   Efterårsferie  
23. oktober   Konflikløser mærke forsat  
28. oktober   Fællesmøde  
         
2. november (lørdag) Dividusdag  
13. november   Patruljedag  
20. november   Patruljedag  
27. november   Juleafslutning  
         
4. januar (lørdag) Juletræsindsamling  
5. januar (søndag) Nytårsparade  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Vi mødes onsdage kl. 18.30 - 20.30