Hos tropsspejder grenen er spejderne meget selvhjulpen. Ledere behøver blot forslå aktiviteter, så udfører spejderne på deres måde. Ledere kan også være behjælpelig med at arrangere aktiviteter for tropsspejderne.

20. august    En god kammerat  
24. august (lørdag) Powerweekend  
25. august (søndag) Powerweekend  
         
1. september (søndag) Foreningsevent (info senere)
3. september   Pionering  
17. september   Pionering  
         
1. oktober   Mad over bål  
4. oktober (fredag) Hjarlanløb (aften-/natløb)
15. oktober   Efterårsferie  
28. oktober (mandag) Fællesmøde  
         
2. november (lørdag) Dividusdag  
12. november   Verdensmål  
27. november (onsdag) Fælles juleafslutning  
         
4. januar   Juletræsindsamling  
5. november   Nytårsparade  

 

Trop mødes mandage lige uger kl .19.00 - 21.00 Medmindre andet er angivet i programmet.