Det Danske Spejderkorps’ formål er at udvikle børn og unge til at være selvstændige, at tage ansvar, at deltage i demokratiet og til at samarbejde. Det gør de som Blå spejdere.

En af de Blå spejderes grundlæggende værdier er, at vi tror på, at børn kan lede børn. Det betyder, at børn uanset alder lærer at tage ansvar for de kammerater, som er lidt yngre, eller lidt mindre erfarne.

Blå spejdere tror også på, at man skal finde sin egen tro og respektere andres. Derfor er der plads til alle i korpset, uanset ens tro.

Som alle andre spejdere arbejder Blå spejdere også med metoden ”learning by doing”, altså læring gennem praksis, og med patruljeliv. Patruljer er små teams, hvori børnene sammen løser opgaver, opfinder projekter og skaber meget tætte venskaber.

Det Danske Spejderkorps bygger på den internationale spejderbevægelses grundideer om at udvikle børn og unge fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt. Korpset er åbent for alle drenge og piger uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning. 


De Blå Værdier er: 

• Kammeratskab 
• Ansvar 
• Friluftsliv 
• Sjovt og Udfordrende