Gruppens formål

Gruppen Gram Hvaler har til formål at tilbyde børn og unge spændende oplevelser, som de vil huske med glæde mange år efter.

Gruppens værdier

At være spejder hos Gram Hvaler betyder:

 • socialt samvær
 • at passe på hinanden
 • samarbejde og tolerance
 •  at lære at tag ansvar
 • at forberede til at kunne deltage aktivt i samfundet

Gruppens mål

For at sikre gruppens værdier skal spejdere tilbydes en bred vifte af varierede og udfordrende aktiviteter af engagerede ledere.

 

1. Spejderne

Antal

Gruppen Gram Hvaler er pr. januar 2010 den 4. største af divisionens grupper. Med den jævne stigning i medlemsantal som vi har set i de seneste år er det et realistisk mål for gruppen at blive divisionens næststørste gruppe indenfor en kort årrække. En sådan udvikling afhænger af:

 •  at børn og unge fortsætter med at tale begejstret med deres venner/veninder om at være spejdere
 •  at gruppen tiltrækker flere ledere så der er overskud til at håndtere flere spejdere i de forskellige grene.

 

Kompetencer

Ved at udfordringsniveauet stiger fra gren til gren, giver man spejderne hele tiden noget mere spændende at se frem til, og derved forventes der at kunne fastholde spejderne.

En bred vifte af aktiviteter opnås ved at vælge aktiviteter fra alle de følgende emneområder:

 • Lejrliv
 • Ud i naturen
 • Klar dig selv
 • Min verden
 • Dramatik
 • Håndelag

Disse emneområder gælder for alle grene med passende udfordringsniveau. Valget af aktiviteter og hvor krævende disse aktiviteter er, tilpasses denne enkelte flok med hensyn til deres aldre, styrker, og interesser.

2. Lederne

Antal

Det er Gram Hvalers mål at have 4 ledere (inkl. assistenter) for hver gren. Den ansvarlige leder for hvert gren er ansvarlig for planlægning af deres møder i samarbejde med deres assistenter.

Målet med at tiltrække flere ledere opnås ved

 • at øge kendskab til gruppen ved at deltage aktivt i lokalsamfundet
 • at øge kendskab til gruppen via avisartikler om aktiviteter som gruppen har deltaget i
 • at reklamere for ledere på lokale opslagstavler
 • at kontakte direkte eventuelt interesserede som vi i gruppen får kendskab til
 • at inddrage forældre som assistenter for enkelte møder i mikro og mini grenene
 • at spørge forældre om de er interesseret i at være ledere i mikro og mini grenene

Nye ledere med spejdererfaring opfordres til at blive ledere hos junior og trop grenene. Dem uden spejdererfaring opfordres til at blive ledere hos mikro og mini.

Gruppen Gram Hvaler har et sådan størrelse at det kan være fordelagtigt at have en Gruppeleder, som ikke samtidig er ansvarlig leder ved en af grenene.

 

Kompetencer

Ved Gram Hvaler budgetteres der for, at hver leder kommer på kursus hvert år. Alle nye ledere (inkl. assistenter) bør på grenlederkursus indenfor 1. år. Modul-kurser med 1-dags kurser gør det interessant og nemmere at deltage. Lederne mødes årligt for at planlægge kursusforløb.

Alle ledere har aktiviteter de er gode til og nogle aktiviteter som de kunne blive bedre til. Dette behøver ikke gå ud over valget af aktiviteter, hvis man bruger følgende forslag:

 • § At der aftales mellem ledere at der byttes rundt på lederne for enkelte møder, så spejderne får en leder (og aktivitet) de ikke er vant til.
 • § Der kan afholdes workshops, hvor lederne underviser hinanden.

 

Endvidere er det vigtigt at ledere gør møder interessante ved ikke kun at bruge deres egne ideer og erfaringer, men også hinandens.